XUNTA DIRECTIVA DA ACADEMIA GALEGA DE TEATRO

 

Presidenta:

Imma António Souto

 

Vicepresidente:

Eduardo Alonso Rodríguez

 

Secretario:

Francisco Oti Ríos

 

Tesoureira:

Luz María Gómez Rodríguez

 

Vogais:

María Jesús Barcala Porto

Xavier Castiñeira Blanco

Manuel Herminio Xestoso González

Carlos Caetano Biscainho Fernandes

Xoana Balado Fernández

Pilar López Pérez

 

 

 

 

 

Académicos e académicas

 

Eduardo Vicente Alonso Rodríguez

Rosa María Álvarez Cabo

Antonio Francisco Simón Álvarez Pérez

Damián Francisco Álvarez Villalaín

María Inmaculada Antonio Souto

María Jesús Barcala Porto

Ernesto Chao Pino ( ƚ )

Angela María García Abalo

Manuel José García Areoso

Luz María Gómez Rodríguez

Manuel  Guede Oliva

Xulio Lago Alonso

Francisco Oti Ríos

Gustavo Pernas Cora ( ƚ )

Miguel José Pernas Cora

José Manuel Rabón Lamas

Manuel Francisco Vieites García

Carlos Clemente Martínez Gallego

Xavier Castiñeira Blanco

Manuel María Lourenzo Pérez

Roberto Pascual Rodríguez

Xosé Manuel Pazos Varela ( ƚ )

Gonzalo Rodríguez Calvo

Xesús Santos Suárez

Inmaculada López Silva

Francisco Damián Contreras Orero

Manuel Herminio Xestoso González

Venancio Rodríguez Asorey

Carlos Caetano Biscainho Fernandes

Jorge Rey Rivas

Carmen  Abizanda Losada

Julio Fernández Peláez

Xosé Manuel Fernández Castro

Luciano Manuel Fernández Vicente

Eduardo Rodríguez Cunha

Celso Parada Fernández ( ƚ )

Francisco Javier Núñez Alonso

Xoana Balado Fernández

Diego Freire Fernández

Antón Lamapereira López

Pilar López Pérez

Carlos Lorenzo Pérez

Marta Núñez Aboy

Fabrice Corrons

 

 

 

 

 

2021 Academia Galega de Teatro. Rúa Álvaro Cebreiro, 15 – 1º 15003 A CORUÑA

 

A Academia Galega de Teatro está subvencionada pola Deputación Provincial da Coruña 

Aviso legal e política de privacidade